Ekonomistyrning och rapportering

Sök på Expand U

Ekonomistyrning och rapportering

Ekonomistyrning, vad är ekonomistyrning? Ekonomisk styrning och kontroll

Ditt företag har oftast flera ekonomiska mål ni vill uppnå. Det kan handla om att ni vill ha en viss vinst eller en viss räntabilitet på insatt kapital. Det kan även innebära att ni vill ha en viss kapitalomsättningshastighet. Det finns metoder och rutiner för att nå dessa mål på ett effektivt sätt. Det handlar om att planera och följa upp er ekonomiska verksamhet. Ett sätt att nå ett visst ekonomiskt mål snabbare är att utarbeta nya och effektivare faktureringsrutiner.
Ekonomistyrning är något som sker på alla typer av företag, både stora och små. Denna kan ske på lite olika sätt. Det finns flera olika styraktiviteter så som planering, beslutsfattande och kontroll. Alla delar av ett företag ska göra en typ av styrning och planering. Handlar det om inköp så är det inköpsplanering, när det är produktion så är det produktionsplanering och så vidare. När det gäller ekonomi så är det just ekonomistyrning.
Storleken på ditt företag avgör hur din ekonomistyrning ser ut. Är ni ett större företag så innebär det bland annat att ni ska ha smarta och lämpliga ekonomisystem för ett er styrning ska kunna utformas och utnyttjas, ni behöver att ett ekonomiskt ansvar för olika organisationsenheter bestäms och att ekonomiska mål formuleras för olika organisationsenheter och företaget som helhet.
Vi på Expand U kan hjälpa dig med alla dessa delar. Så har du och ditt företag behov av hjälp med ekonomistyrning och rapportering så ska du vända dig till oss. Vi har lång erfarenhet inom detta område.

Auktoriserad redovisningskonsult i Stockholm som hjälper ditt företag

Ekonomistyrning stockholmGrundrapportering till samtliga av våra kunder är månatligen att skicka ut balans- och resultatrapporter med kommentarer kring månaden.
Unika rapportpaket tar vi fram utefter företagets behov av uppföljning.  
Rapportering för noterade bolag, rapporter för noterade bolag är allt från IM (Investerarmemorandum) till bokslutskommuniké och löpande under året skall det tas fram kvartals- och delårsrapporter.
Myndighetsrapporter kan vara diverse olika rapporter till SCB (Statistiska Centralbyrån), där olika typer av statistik ska tas fram och rapporteras. Det kan vara rapporter till Försäkringskassan och Skatteverket.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.88 (4 Votes)