Bokslut och årsredovisning

Sök på Expand U

Bokslut och årsredovisning

Vi hjälper er med årsboksslut och årsredovisning. Byrå i Stockholm

Vi på Expand U är en redovisningsbyrå i Stockholm hjälper er med både årsboksslut och årsredovisning. Alla företag oavsett storlek ska göra en årsredovisning även om utförandet skiljer sig något åt. Det är både aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och ekonomiska föreningars skyldighet att göra detta. Ett aktiebolag ska varje räkenskapsår avsluta den löpande bokföringen med ett bokslut. Ett bokslut kan vara i form av en årsredovisning eller i form av ett årsboksslut.
När det gäller årsbokslut och årsredovisning så kan vi på Expand U hjälpa dig. Vi är en redovisningsbyrå i Stockholm som har många års erfarenhet av bokföring, redovisning och övriga tjänster som rör bokslut och årsredovisningar.
Bokslut innebär en sammanställning av ditt företags bokföring och detta görs varje avslutat räkenskapsår. Man ska sammanställa alla affärshändelser under året i en resultaträkning samt en balansräkning.
En årsredovisning ska även innehålla förvaltningsberättelse, tilläggsupplysningar i form av notor, och en revisionsberättelse. Känner du att du och ditt företag behöver hjälp med bokslut och årsredovisning så kan vi på Expand U hjälpa dig.
Vi upprättar bokslutspärmar med bokslutsspecifikationer och tillhörande underlag. I denna kommer även en årsredovisning att upprättas. Vi ser sedan till att denna pärm skickas till din revisor. Om du äger ett aktiebolag så är du enligt lag förpliktad att avsluta varje räkenskapsår med en årsredovisning.
Vi på Expand U hjälper dig hela vägen, steg för steg. Vi dessutom hjälpa dig och ditt företag med andra redovisningstjänster så som löpande bokföring under året, löner, deklarationer samt ekonomisk rådgivning.

Anlita vår bokföringsbyrå för ditt bokslut och årsredovisning

 Bokslut och årsredovisning StockholmAlla aktiebolag är förpliktade att avsluta varje räkenskapsår med ett bokslut. Ett bokslut är en sammanställning av företagets bokföring vid slutet av ett verksamhetsår, antingen i form av ett årsbokslut samt en årsredovisning. Upprättandet av bokslutet innebär att affärshändelserna under året sammanställs i en resultaträkning och en balansräkning. En årsredovisning ska enligt årsredovinsinglagen även innehålla en förvaltningsberättelse, tilläggsupplysningar i form av notor, och en revisionsberättelse.
Vi jobbar enhetligt med våra kunder, vi upprättar bokslutspärm med bokslutsspecifikationer och tillhörande underlag. I årsbokslutspärmen upprättas även årsredovisningen. Pärmen skickas sedan till revisorn för granskning. Vi har alltid väldigt god relation till kundens revisor vilket underlättar bokslutsjobbet och förkortar ledtiderna. Är det lite större bolag är det inte ovanligt att revisorerna vill ha delårsgranskning som omfattas av förvaltningsrevision, då reviderar revisorn framför allt rutiner, redovisningsprinciper och processer.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.21 (7 Votes)